Werkbaan Oost is dé organisatie voor het laten participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!

Onze missie: Werkbaan Oost streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen duurzaam kan deelnemen en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt optimaal kunnen participeren.

Onze visie: In samenwerking met onze partners realiseert Werkbaan Oost trajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Van diagnose, via ontwikkeling, naar uitstroom in werk. Bij het vormgeven hiervan speelt de infrastructuur een belangrijke rol. Werkbaan Oost geeft zo invulling aan de Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet en draagt actief bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Werkbaan Oost is sinds 2018 een erkend leerbedrijf. Dat betekent dat wij, in het kader van de Wet educatie beroepsonderwijs, leerlingen mogen opleiden voor verschillende beroepskwalificaties.

Organisatiestructuur: Onze organisatie wordt bestuurd door het management, bestaande uit een directeur en productie manager. Onze teamleiders zorgen voor de begeleiding de medewerkers op de afdelingen. Samen met het bedrijfsbureau en verkoop borgen zij de doorloop van activiteiten en de kwaliteitseisen. In dit alles wordt de organisatie ondersteund door staf afdelingen.