Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij vinden het belangrijk om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. En als ondernemer wil je kunnen blijven ondernemen.

Werkbaan Oost onderneemt maatschappelijk verantwoord omdat wij onze activiteiten bewust richten op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een zorgvuldige balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholders een open dialoog voert.

Werkbaan Oost biedt én vergroot de kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel binnen het People onderdeel, wordt steeds vaker “sociaal inclusief ondernemen” genoemd.

Binnen onze organisatie werken mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte‘ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

Inclusief ondernemen is voor ons gewoon!