Social Return On Investment

Sociaal Ondernemerschap: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De ontwikkelingen rond sociaal ondernemerschap gaan snel. Social Return on Investment is inmiddels een ingeburgerd begrip. Daar is in 2015 ondersteunende wet- en regelgeving aan toegevoegd: de Participatiewet.

Social Return On Investment is een concrete uitwerking van de Participatiewet. Gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers passen bij aanbestedingen boven € 250.000,- ‘Social Return’ toe. Voor het bedrijf betekent dit dat bij het aanbestede werk een deel van de aanneemsom (5%) of loonsom (7%) ingezet moet worden voor Social Return. Er zijn talloze mogelijkheden om invulling te geven aan deze aanbestedingsvoorwaarde. U kunt een werkzoekende uit de doelgroep(en) van de Participatiewet in dienst nemen, of een leerwerkplek beschikbaar stellen. Ook is het mogelijk om werkzaamheden uit te besteden bij een sociale werkplaats, zoals Werkbaan Oost.

Voor de invulling van Social Return wordt gebruik gemaakt van de ‘Prestatieladder Socialer Ondernemen´ (PSO). Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen tegen een gegarandeerd goede kwaliteit. De PSO maakt gebruik van vier prestatieniveaus: van de status aspirant oplopend naar trede drie (de koplopers op het gebied van socialer ondernemen). Extra motivatie dus om als bedrijf te zorgen voor een kwalitatief goede invulling van SROI.

Besteedt u werkzaamheden uit bij Werkbaan Oost? Dan tellen deze handarbeiduren mee voor uw SROI verplichting!